Privacybeleid

SAMENVATTING

 • Wat?
  In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken.
 • Wie zijn wij?
  Artsy Impact, een BVBA genaamd Habiterra BVBA ("Artsy Impact") met ondernemingsnummer BE.0865.050.552 vertegenwoordigd door Charlotte Wybo, zaakvoerder.
 • Welke gegevens verwerken we?
  Basis identificatiegegevens (naam, adres, e-mail, voorkeuren) financiële gegevens en surfgedrag.
 • Voor welke doeleinden verwerken we deze?
  Om u onze producten te kunnen leveren, voor communicatie over onze diensten, voor website-analyse en algemene marketing.
 • Hoe lang verwerken we uw gegevens?
  Voor de duur van de uitvoering van de overeenkomst. We moeten bepaalde gegevens langer bewaren om sociale of fiscale redenen.

Heb je vragen? Stel ze gerust via hello@app5996.cloudwayssites.com.

HET PRIVACYBELEID VAN ARTSY IMPACT

Artsy Impact (hierna "De Aanbieder") hecht veel belang aan het waarborgen van de privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring (hierna "Privacyverklaring") wil de Aanbieder de gebruiker in detail informeren over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en de bijbehorende rechten bij het gebruik van de Website (hierna "Website").

Door bepaalde functies van de Website te gebruiken, ontvangt de Aanbieder uw persoonlijke gegevens, die zij zal verwerken met respect voor de privacy van de gebruiker en in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (https://www.privacycommission.be/nl/privacywet-en-uitvoeringsbesluiten), die vanaf 25 mei 2018 wordt vervangen door de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG", maar beter bekend als de "GDPR"/"AVG").

Als je meer informatie wilt over privacy en gegevensbescherming, kun je via de link altijd terecht op de website van de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ook bekend als de Gegevensbeschermingsautoriteit): https://www.privacycommission.be/nl.

Door deze Privacyverklaring te accepteren, geeft u uw algemene toestemming voor alle in deze Privacyverklaring beschreven verwerkingen waarvoor toestemming is vereist.

VOOR WIE IS DIT BELEID VAN TOEPASSING?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op al onze potentiële, huidige en voormalige gebruikers van de Website. De Privacyverklaring geldt voor alle pagina's die gehost worden op de Website en voor registraties op deze Website. Ze is niet geldig voor pagina's gehost door derden waarnaar Artsy Impact kan linken en waarvan de Privacyverklaring kan verschillen. Wanneer u wordt doorverwezen naar een andere website of toepassing, is de Privacyverklaring van die andere website van toepassing.

Deze Privacyverklaring maakt integraal deel uit van onze Algemene Voorwaarden. Door de website te bezoeken en te gebruiken of ons anderszins van persoonlijke informatie te voorzien, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze Privacyverklaring.

WIE IS DE GEGEVENSBEHEERDER?

Habiterra BVBA, een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door Charlotte Wybo, treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking ("Verwerker") bij de verwerking van persoonsgegevens en dit met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten die door de Aanbieder onder eigen verantwoordelijkheid en gezag worden uitgevoerd.

Habiterra BVBA (“Artsy Impact”)
Kragendijk 124
8300 Knokke-Heist
BE.0865.050.552
Vertegenwoordigd door Charlotte Wybo, manager
RPR Brugge

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT?

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt bij het invullen van het contactformulier op de Website:
Persoonlijke identificatiegegevens worden verwerkt wanneer een bezoeker contact opneemt met de Aanbieder via een contactformulier op de Website. Deze persoon is op zoek naar meer informatie over de diensten van de Aanbieder. De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de contractuele relatie en de eerdere contacten.

2. Persoonlijke gegevens die u ons meedeelt:
Ten eerste verwerken we sommige persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in het kader van onze diensten. We verzamelen bijvoorbeeld uw persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld wanneer u een e-mail stuurt met vragen of klachten over onze diensten. Verder verwerken we uw basisidentificatiegegevens voor het beheer van onze klanten en onze leveranciers. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, dient u ons uw gegevens te verstrekken, waaronder een aantal persoonsgegevens zoals uw e-mailadres, naam, adres, taalvoorkeur en contactgegevens. Na het leveren van onze diensten kunnen we u ook om aanvullende informatie vragen die ons kan helpen om u nog meer op maat gemaakte diensten te leveren, zoals uw ervaringen en suggesties. Onze rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang en omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract.

3. Persoonlijke gegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik van de website:
We bewaren technische gegevens over elke persoon die onze Website bezoekt. Om de navigatie op de Website te vergemakkelijken en het technisch beheer ervan te optimaliseren, maakt de Website gebruik van "cookies". Dit betreft met name logbestandgegevens zoals IP-adres, geopende pagina's, muisklikken, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, de zoekmachine, apparaatgegevens en de trefwoorden die zijn gebruikt om de Website te vinden, enz. Deze gegevens stellen ons in staat u te herkennen en kunnen ons vertellen hoe u onze Website gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina's u hebt bekeken. Onze wettelijke basis hiervoor is uw toestemming. Deze analyses stellen ons in staat om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren en de website af te stemmen op uw voorkeuren en interesses.

4. Persoonlijke gegevens die we van derden verkrijgen:
We verwerken ook bepaalde gegevens die we verkrijgen van andere bedrijven, namelijk van onze klanten en leveranciers. Dit betreft voornamelijk de basisgegevens van uw profiel (naam, e-mailadres, geboortedatum, postcode, geslacht). Deze gegevens omvatten bijvoorbeeld directe identificatiegegevens, e-mailadressen en informatie zoals professionele achtergrond, indicaties van gemiddelde leeftijd, geslachtsverdeling, taalkeuze en locatiegegevens. We kunnen de persoonlijke gegevens die we verzamelen ook aanvullen met informatie uit andere betrouwbare bronnen, zowel online als offline. Artsy Impact zal dit enkel doen voor zover deze gegevens rechtmatig werden verzameld door de derde partij en ook rechtmatig met ons kunnen worden gedeeld voor de doeleinden die wij beogen. Indien nodig zal Artsy Impact hiervoor ter plekke expliciet toestemming vragen. Onze wettelijke basis hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst en ons gerechtvaardigd belang.

5. Andere doeleinden op grond van ons gerechtvaardigd belang of op grond van de uitvoering van de overeenkomst:
het garanderen van het beheer en de controle met betrekking tot de uitvoering van de aangeboden producten; het verzenden en opvolgen van bestellingen en facturatie; het verzenden van promotionele informatie met betrekking tot identieke producten als wat de klant reeds besteld heeft; het eventueel verzenden van gratis monsters of het aanbieden van identieke of gelijkaardige producten aan gunstigere voorwaarden; het beantwoorden van vragen van gebruikers; het realiseren van statistieken; het verbeteren van de kwaliteit van de website en de producten door de Aanbieder. Onze wettelijke basis hiervoor is de uitvoering van het contract en ons legitieme belang.

COOKIES

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om bezoekersgedrag op de website te volgen en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

Voor meer informatie over welke cookies we gebruiken, voor welke doeleinden en hoe lang ze in uw browser worden opgeslagen, verwijzen we u naar onze Cookiebeleid op onze website.

WIE VERWERKT MIJN GEGEVENS?

Habiterra BVBA (“Artsy Impact”)
Persoonsgegevens die via het contactformulier van deze website worden verstrekt, worden verwerkt door de Aanbieder.

Verwerkers
De provider vertrouwt op externe verwerkers. Dit betekent onder meer dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk gegevens overdragen aan derden als we daar zelf de middelen niet voor hebben, bv. hosting website, mailplatform, helpdesktools, ... Als we dat doen, zorgen we er altijd voor dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en veilig worden gebruikt. We leggen dit altijd contractueel vast Artsy Impact met deze verwerkers. Zo zal de verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens, tenzij de wet anders voorschrijft, worden verwijderd zodra de verwerker zijn opdracht heeft voltooid.

Overheid
Aan overheden en toezichthouders in het kader van bepaalde wettelijke verplichtingen, als we bepaalde strafbare feiten vermoeden en/of proberen op te sporen, in het kader van de handhaving door derden van hun intellectuele eigendomsrechten, als we van mening zijn dat u de gebruiksvoorwaarden van onze website en/of app hebt geschonden, of als we onze Privacyverklaring willen handhaven.

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan andere externe partijen zonder voorafgaande toestemming of kennisgeving, tenzij De Aanbieder hiertoe verplicht is op basis van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

HOELANG WORDEN MIJN GEGEVENS VERWERKT?

De Aanbieder zal uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de minimale periode die nodig is om de doeleinden zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring te vervullen, behalve in het geval van geschillenbeslechting of als een langere bewaarperiode wettelijk vereist is voor fiscale, sociale en administratieve doeleinden. Niet-persoonlijke informatie kan onbeperkt bewaard worden voor statistische doeleinden.

Gegevens die via het contactformulier zijn verzameld, worden 1 jaar bewaard om diensten te kunnen leveren.

Uw gegevens worden niet langer dan 5 jaar na uw laatste bestelling van onze diensten actief bewaard. Artsy Impact bewaart je persoonsgegevens zo lang als nodig is om de beoogde doelen te bereiken. Soms zijn we als Artsy Impact om fiscale, administratieve en arbeidsrechtelijke redenen verplicht om gegevens langer te bewaren tot maximaal 10 jaar, bijvoorbeeld facturen of gegevens die gebruikt worden bij een geschil. Artsy Impact kan ook persoonsgegevens blijven bewaren van personen die hun account hebben opgezegd, om vragen of klachten te beantwoorden die na de beëindiging van de diensten kunnen worden ingediend en om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, inclusief de belastingwetgeving.

VEILIGHEID VAN GEGEVENS

De Aanbieder erkent dat de beveiliging van persoonlijke gegevens een element is van gegevensbescherming. Daarom zal De Aanbieder passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde verwerking of ongeautoriseerde toegang om misbruik te voorkomen.

Voor elke overdracht van persoonlijke gegevens naar een verwerker buiten de EER, zal De Aanbieder dit altijd doen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving voor gegevensbescherming volgen om adequate waarborgen te garanderen.

HOE KAN IK MIJN RECHTEN LATEN GELDEN?

U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar De Aanbieder. Om ongeautoriseerde openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens te voorkomen, moet het verzoek verzonden worden vanaf het e-mailadres dat gekoppeld is aan uw account of contactformulier.

De Aanbieder heeft een maand de tijd om op je verzoek te reageren. Deze periode gaat in op het moment dat De Aanbieder je verzoek heeft ontvangen en alle benodigde informatie heeft om aan je verzoek te voldoen.

De Aanbieder zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Als verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, in het bijzonder door hun repetitieve aard, kan de Aanbieder een redelijke vergoeding in rekening brengen of het verzoek weigeren.

Als u om wat voor reden dan ook van mening bent dat De Aanbieder uw verzoek niet goed heeft afgehandeld, dan kunt u contact opnemen met De Aanbieder, die samen met u naar een oplossing zal zoeken.

Voor de volledigheid informeren wij u dat als De Aanbieder niet reageert op uw verzoek, het weigert, of als ons antwoord niet aan uw verwachtingen voldoet, u altijd het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Adres: Drukkerijstraat 35, 1000 Brussel, Tel: +32 (0)2 274 48 00, E-mail: contact@apd-gba.be.

We vragen je echter om eerst contact met ons op te nemen. In geval van een geschil verbinden wij ons ertoe de dialoog en openheid te bevorderen om een minnelijke schikking te zoeken. Indien er geen minnelijke oplossing kan worden gevonden, is het Privacybeleid uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht en valt elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van het Privacybeleid onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke regels van het internationaal privaatrecht.

WORDEN MIJN GEGEVENS VERWERKT BUITEN EUROPA?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen binnen Europa. Artsy Impact streeft er altijd naar om persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de EER te verwerken en geeft gegevens in elk geval alleen door aan een niet-EER-land als dat land een passend beschermingsniveau biedt in de zin van de GDPR, of binnen de grenzen die door dezelfde wet worden toegestaan, bijvoorbeeld door de gegevensbescherming te waarborgen via passende contractuele bepalingen.

WELKE RECHTEN KAN IK DOEN GELDEN?

Recht op toegang:
U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarvoor wij deze verwerken, welke categorieën persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën derden wij uw persoonsgegevens delen, de herkomst van de verwerkte gegevens en - indien van toepassing - de logica die wij gebruiken bij de automatische verwerking van persoonsgegevens.

Recht op rechtzetting:
Op dit moment is het voor elke gebruiker mogelijk om zijn accountgegevens zelf te corrigeren via De Website. Om je gegevens up-to-date te houden, vragen we je om eventuele wijzigingen zelf door te voeren.

Recht op het wissen van gegevens:
U kunt ons vragen om uw account te verwijderen. Als u dit doet, kunt u de Website niet langer gebruiken. Na het verzoek zal de Aanbieder uw account 30 dagen opschorten om u de nodige bedenktijd te geven. Daarna wordt het account definitief verwijderd.

Recht op beperking van gegevensverwerking:
In de gevallen voorzien in de Belgische en Europese privacywetgeving. Wanneer de verwerking binnen De Aanbieder wordt beperkt, zullen uw persoonsgegevens (behalve voor opslag) alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van algemeen belang. Na het verkrijgen van deze verwerkingsbeperking wordt u altijd door De Aanbieder geïnformeerd voordat de verwerkingsbeperking wordt opgeheven.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens:
U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt in een volledige, gestructureerde en machineleesbare vorm te verkrijgen en u hebt het recht om dergelijke persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking is gebaseerd op de wettelijke gronden van toestemming of contractuele relatie.

Recht op het intrekken van toestemming:
Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, hebt u als gebruiker het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Dit kunt u doen door uw account op te zeggen.

Recht op bezwaar:
U hebt alleen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking is gebaseerd op het algemeen belang of een gerechtvaardigd belang.

VRAGEN?

We controleren dit Privacybeleid regelmatig om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de normen die zijn vastgelegd in de AVG. Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd naarmate onze diensten blijven groeien en evolueren. Hoewel we ons best zullen doen om u op de hoogte te stellen van aanzienlijk gewijzigde voorwaarden, raden we u aan om regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn. We zullen de gewijzigde versie dan online publiceren. Wijzigingen worden van kracht 30 dagen nadat we de laatste versie hebben gepubliceerd.

De laatste wijziging was op 20 augustus 2021. Je kunt de meest recente versie altijd vinden op onze website.

Heb je vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via hello@app5996.cloudwayssites.com

Zoek op onze website
Hulp nodig?
of een offerte?

Neem vandaag nog contact met ons op en wij helpen je op weg.

Creatief aan de slag gaan?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op je volgende bestelling.

"*" indicates required fields

Jouw naam*